Національний досвід

«Компанія Ензим» розповіла про інноваційні досягнення в журналі­ «Екологія підприємництва»

Коли профільний журнал «Екологія підприємництва», який читають галузеві міністерства Кабміну, пропонує поділитися власним досвідом впровадження новітніх технологій в очисні споруди – важко втриматися і не поділитися цим. Про сміливі ідеї та екологічні проекти «Компанії Ензим», які впроваджує підприємство, авторитетному виданню розповів технічний директор Микола Шустер.

Кілька тез із інтерв’ю «Очисні споруди та біогаз зі стічних вод» пропонуємо у нашому блозі.

Пане Миколо, розкажіть про практику управління відходами на вашому заводі.

– Наше підприємство дотримується всіх вимог національного природоохоронного законодавства щодо поводження з відходами, викидів до атмосфери, скидів до каналізації. Понад те ми намагаємося дотримуватися сучасних жорстких нормативів поводження з відходами, що утворюються в ході виробництва. Прикладом цього можуть служити наші очисні споруди.

Що вас спонукало вживати екологічних заходів?  

 – Наша продукція – це дріжджі. Нам доводиться працювати з європейськими ринками збуту. Ми бачимо, як в розвинених країнах поводяться з відходами й розуміємо, що майбутнє саме за цими підходами. Ще 2002 року ми прийняли рішення, що будемо розвиватися у цьому напрямі. Першими кроками стали очисні локальні споруди. Таким чином, в 2002 році розпочали проект і в 2004 році збудували першу частину очисних споруд, які експлуатуються донині. Це був перший «камінь» нашого екологічного проекту.

«У нас реалізований мікробіологічний метод очищення стічних вод»

Що являють собою очисні споруди «Ензиму»? 

– Ці споруди очищують стічні води, які утворюються в процесі виробництва дріжджів – основного продукту виробничого процесу. Також це додаткове джерело енергоносія. Ми очищуємо стічні води, тим самим покращуємо якісні параметри води, після чого їх відводимо на міські очисні споруди окремим закритим колектором. Там відбувається доочищення наших стоків разом з міськими стоками.

Додатково в себе на підприємстві отримуємо близько 5,5 тисяч кубометрів біогазу на добу. Він використовується як пальне, на власні потреби для отримання пари в нашій котельні.

Яка технологія очищення води у вас застосовується?

– У нас реалізований мікробіологічний метод очищення стічних вод. Він складається з двох етапів. 1-й етап – анаеробна стадія очищення води в резервуарах за допомогою мікроорганізмів, які споживають органічні забруднення стоків і виділяють газ у середовище, у якому вони знаходяться. 2-й етап – аеробна стадія очищення та доочищення після анаеробної стадії, де застосовується кисневий мікробіологічний метод очищення. До стоків запускаються мікроорганізми, які в результаті своєї життєдіяльності використовують кисень. Доочищені таким чином стічні води надходять до міських очисних споруд.

В результаті аеробного очищення утворюється надлишковий мул. У схемі комунальних очисних споруд він є негативним фактором, оскільки вивозиться на поля фільтрації, спричиняє неприємний запах і збільшення площ земель, непридатних для ведення сільського господарства.

Наше підприємство пішло іншим шляхом. У нас також в результаті аеробного процесу утворюється мул. Ми – харчове підприємство, тому вся сировина, яка надходить на наше виробництво, перевіряється за всіма показниками, навіть на наявність радіонуклідів. Тому навіть в стічних водах нашого підприємства не може бути жодних шкідливих речовин.

Ми провели роботу з розділення каналізаційних мереж на території підприємства – дощової, побутової та виробничої. Виробнича мережа збирає найбільше стоків. В результаті отримуємо надлишковий мул, який не місить ні важких металів, ні пестицидів. Тому ми можемо використовувати його як органо-мінеральне добриво.

Але спочатку довелося вивчити досвід наших партнерів, провести лабораторні випробування нашого мулу в атестованих лабораторіях, а також у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки МОЗ України та в Інституті гігієни та медичної екології НАМН України.

З чого у вас виробляється біогаз? 

– Біогаз утворюється в анаеробному процесі очищення стоків. Це не той біогаз який утворюється від відходів комунальних сміттєзвалищ. Це також біогаз, але іншого походження, він утворюється лише в результаті експлуатації очисних споруд. Ми спалюємо цей газ у власній котельні, це допомагає суттєво економи кошти підприємства.

На «Ензимі» встановлено скриньки для збору відпрацьованих батарейок та енергоощадних ламп. Як вони використовуються?

– Ми проводимо сортування відходів, збираємо окремо тару та упаковку, в яких надходить сировина на підприємство. Оскільки на території заводу знаходиться майстерня, то сортуємо відходи кольорових, чорних металів, які потім здаємо на перероблення.

Відпрацьовані люмінесцентні лампи ми зберігаємо в оригінальному пакуванні та за угодами передаємо на утилізацію до спеціалізованих підприємств, які займаються збиранням. Ми також збираємо, сортуємо відпрацьовані акумулятори та автомобільні шини й передаємо їх на утилізацію відповідним компаніям.

«Нещодавно керівництво нашої компанії активно зацікавилося проектом вітрової електроенергетичної установки»

Чи впроваджуються на підприємстві якісь енергоощадні технології? 

– Так, цей процес триває постійно. Наприклад, варто сказати про систему рекуперації тепла в котельні. На котлі в нас встановлено економайзер, який дає можливість забирати з котла додаткове тепло. Зараз ми закуповуємо нову модель цього пристрою, який дасть можливість економити більшу кількість тепла. Після його встановлення споживання палива в котлі зменшиться приблизно на 5% за рахунок того, що з димових газів буде забиратися додаткове тепло на творення пари.

Другий реалізований проект з енергозбереження – встановлення лічильників тепла.

Розкажіть про лабораторію підприємства. 

– В нас є комплекс лабораторій. Насамперед, це лабораторія вхідної сировини для перевірки тих компонентів, з яких виготовляється головний продукт – дріжджі. Ще є лабораторія контролю виробничого процесу та лабораторія якості січних вод. Ми щодня беремо велику кількість аналізів стоків і на виробництві, і на виході з очисних споруд.

Ви говорили про суму вкладень в екологічні проекти. Наскільки швидко вони окупляться?

– Проектування очисних споруд, як і будь-який екологічний проект, не можна розглядати, як окупний бізнес-проект. Капітальні інвестиції мусять бути, оскільки за мету ми ставили поліпшення якості стічних вод. Так склалося, що ми змогли знайти технологію, яка дає можливість одним пострілом вбити двох зайців – поліпшити стоки та отримати джерело енергоносія, тобто паливо для власних потреб в значних обсягах. За нашим прогнозом, років за 4-5 цей екологічний проект має окупитися.

Яке підприємство є для вас взірцем впровадження екологічних проектів?

– За час експлуатації очисних споруд, а це вже понад 12 років, ми постійно спілкуємося з іноземними компаніями-розробниками нашого проекту. Це дві голландські, польська та німецька компанії. За цей час ми не раз виїжджали за кордон, щоб побачити на власні очі зміни в технологічних процесах. В очисних спорудах спостерігається зменшення металомісткості обладнання, зростання ефективності очищення. В анаеробному реакторі на початковому етапі нашого проекту очищалося 12 кілограмів органіки на 1 кубометр середовища, а нині показник доходить до 20 кілограмів. Тобто при тому самому об’ємі середовища ефективність очищення збільшується майже вдвічі.

Використовуються енергоефективніші типи насосів, яких чимало в очисних спорудах. Мені доводилося бувати на різних очисних спорудах – як комунальних, так і виробничих – в Німеччині та Польщі. Цікавим об’єктом є міські очисні споруди у Варшаві, модернізовані за кошти Євросоюзу. Там проходить повний замкнений цикл очищення стоків. Саме такі технології необхідно запозичувати та впроваджувати в Україні. За ними – майбутнє.

Які екологічні проекти в планах «Ензиму»?

– Ми зараз доробляємо проекти, які маємо щорічно реалізовувати. Переглядаємо інвестиційний бюджет, в ньому передбачено ряд екологічних проектів. Ще вдосконалюємо обладнання для анаеробного очищення стоків. Нещодавно керівництво нашої компанії активно зацікавилося проектом вітрової електроенергетичної установки. Поки що це – лише ідея, але з часом займемося вивченням і цього питання.

Інтерв’ю вела Інна Борисова

Довідка:

Комплекс очисних споруд «Компанії Ензим» складається з анаеробної та аеробної стадії очищення стічних вод. Він експлуатується цілодобово 365 днів/рік. На комплексі відбувається поглиблене очищення стічних вод, а також зменшено навантаження на міські очисні системи. Вартість комплексу, спорудженого в 2004 році – біля 9 млн €. Додатково у 2015-2016 роках вже інвестовано ще близько 2,5 млн €. Країни-виробники обладнання: Німеччина, Швейцарія, Італія, Чехія, Австрія, Польща.

 

 

Share Button